En ulykkelig hændelse har betydet, at FolkeFerie.dk midlertidigt har valgt at stoppe alle normale aktiviteter. Herunder drift på hjemmesiden FolkeFerie.dk.
FolkeFerie.dk følger situationen nøje, og er i kontakt med relevante myndigheder for at få skabt størst mulig klarhed over hændelsen og dennes omfang.
FolkeFerie.dk vil på denne side løbende informere, når relevant og valideret information er tilgængeligt.